Opleiding en training 

AB Brabant biedt praktijkgerichte trainingen aan speciaal voor de melkveehouderij en de varkenshouderij. Hiervoor werken wij samen met het Dairy Training Centre (DTC) en Varkens.nl

Samenwerking met Kennisplatform Varkens.nl

Varkens.nl is een onafhankelijk kennisplatform voor de varkenshouderij en biedt kennissessies en (stal) trainingen aan. In Oirschot is een nieuw opleidingscentrum gebouwd, waar gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast heeft Varkens.nl een samenwerkingsverband met een aantal varkensbedrijven door heel Nederland waar (stal)trainingen en vakgerichte thema's kunnen worden aangeboden. HIermee wordt aan varkenshouders, medewerkers en studenten de mogelijkheid geboden om hun vakkennis op peil te houden. 

AB Brabant is vanaf 2017 opleidingspartner van Varkens.nl en biedt medewerkers en varkenshouders de mogelijkheid om aan de kennissessies deel te nemen. Bovendien draagt AB Brabant inhoudelijk bij aan de agendering en programmering van de kennissessies, die door Varkens.nl worden aangeboden. 

Kenniskalender

Samen met Stichting KPV en VarkensNET heeft Varkens.nl een kenniskalender ontwikkeld. Elke maand staat er een thema centraal, waarop twee kennissessies worden georganiseerd. Eén kennissessie is bestemd voor medewerkers en één sessie is bestemd voor ondernemers. Bekijk hier de kenniskalender 2017

Samenwerking met Dairy Training Centre

DTC biedt trainingen aan op het gebied van ondernemerschap, management en vakmanschap. Hiermee wil AB Brabant ondersteuning bieden aan melkveehouders in Brabant en Limburg. Er zijn traingen die worden gegeven voor aankomende bedrijfsopvolgers (Middelbaar Kader Melkveehouderij) en voor gevorderde melkveehouders (Praktisch Ondernemerschap Melkveehouderij). Ook biedt DTC uiteenlopende korte trainingen op het gebied van bodemvruchtbaarheid, veevoeding, huisvesting, vruchtbaarheid, drachtigheidscontrole, klauwverzorging en liquiditeitsplanning.

DTC is al meer dan 50 jaar het expertisecentrum in het noorden van Nederland en AB Brabant is 50 jaar actief op de agrarische arbeidsmarkt. Door de samenwerking aan te gaan, kunnen nu ook belangstellenden uit Zuid-Nederland de DTC-trainingen gaan volgen. AB Brabant voegt met deze dienstverlening extra meerwaarde toe aan de relatie met haar leden. AB Brabant zal bovendien trainingen aan gaan bieden aan haar bedrijfsverzorgers, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten aan gaan bieden. EU-uitzendkrachten werkzaam in de melkveehouderij kunnen tevens trainingen gaan volgen. De trainingen zullen plaatsvinden op praktijkbedrijven in Noord-Brabant en op de kantoren van AB Brabant.

Trainingskalender

Informatie over de trainingen melkveehouderij in 2017 staat in de trainingskalender 2017