Praktijkgerichte trainingen melkveehouderij 

AB Brabant is opleidingspartner van Dairy Training Centre (DTC) en biedt de mogelijkheid om praktische trainingen melkveehouderij in Zuid-Nederland te volgen.  

Opleiding Middelbaar Kader Melkveehouderij - Cursusduur: 15 weken, 3 lesdagen per week, afgewisseld met een lesvrije week. Bestemd voor: jongeren die in het bezit zijn van het MBO diploma veehouderij, bedrijfsopvolgers, toekomstige bedrijfsleiders, voorlichters of adviseurs.
De training is gericht op alle aspecten van bedrijfsopvolging/overname en het managen van een melkveebedrijf. Je krijgt inzicht in de kwaliteit van melk, diergezondheid, dierprestatie, voerproductie, voerkwaliteit en technische- en financiële bedrijfsresultaten. De training wordt gegeven op 45 lesdagen. Start in september 2017 t/m maart 2018. Meer info: MKM.  

Training Rundveevoeding - Cursusduur: 3 dagen
Bestemd voor (jonge) melkveehouders. In de training Rundveevoeding leer je hoe ruwvoerkwaliteit en rantsoensamenstelling de bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden. Het gaat hier vooral om het aanscherpen van kennis. De training is bestemd voor melkveehouders. Voor meer informatie ga je naar de training Rundveevoeding  

Training Voeding Transitie Cursusduur: 1 dag
Bestemd voor melkveehouders. In de training Voeding-Transitie leer je om doelgerichte keuzes te maken over de aanpak en voeding van koeien in de transitieperiode. Deze periode blijft voor de koe, maar ook voor de veehouder – de ‘koemanager’ – een lastige periode, waar veel van afhangt. Een ‘perfecte’ transitie blijkt maar al te vaak de sleutel te zijn naar een succesvolle, probleemloze lactatie. Deze training is bedoeld voor melkveehouders, die de transitie op hun bedrijf stevig onder de loep willen nemen. Welke voerstrategie kies je in de verschillende fasen van deze periode en waarom? Voor meer info ga je naar de training  Voeding transitie 

Training Voeding-Jongvee Cursusduur: 1 dag
Bestemd voor melkveehouders. In de training Voeding-Jongvee leer je een gerichte aanpak van de jongveeopfok te ontwikkelen. We gaan in op de keuze van voerschema’s tijdens en na de melkperiode, gericht sturen op gezonde, efficiënte rantsoensamenstelling en bijbehorende kwaliteit van voedermiddelen. Deze training is bedoeld voor veehouders die de jongveeopfok op hun bedrijf willen aanscherpen. Voor meer info ga je naar de training Voeding van jongvee    

Training Bodemvruchtbaarheid Cursusduur: 3 dagen
Bestemd voor melkveehouders. In de training Bodemvruchtbaarheid verdiepen de deelnemers zich in de achtergronden van bodemvruchtbaarheid. Aan het einde van de training ben je in staat de juiste maatregelen voor bodemvruchtbaarheid op je bedrijf uit te voeren en een bodemvruchtbaarheidsplan te maken. De training is bestemd voor melkveehouders, adviseurs, loonwerkers en iedereen die meer wil weten over de achtergronden van bodemvruchtbaarheid en de geleerde inzichten wil toepassen om meer rendement uit de bedrijfsvoering te halen. Voor meer info ga je naar de training Bodemvruchtbaarheid   

Training Gezonde koeien Cursusduur: 3 dagen
Bestemd voor melkveehouders. In de training Gezonde Koeien gaan we op zoek naar de balans in dierprestatie en diergezondheid. In deze driedaagse training wordt ingegaan op kalvergezondheid en de periode rond afkalven, ook wel de transitieperiode genoemd. Op de derde dag besteden we aandacht aan het verantwoord gebruik en praktisch toepassen van medicijnen. Deze training is bedoeld voor de (jonge) melkveehouder die een gezonde, hoogproductieve en efficiënte veestapel voor ogen heeft en op zoek is naar de risicofactoren op zijn bedrijf die de diergezondheid in gevaar brengen. Maar ook voor mensen die op een andere manier werkzaam zijn in de melkveehouderij en meer willen weten over het onderwerp diergezondheid. Voor meer info ga je naar de training Gezonde koeien  

Training Voeding-Lactatie Cursusduur: 2 dagen
Bestemd voor melkveehouders. In deze training leer je over de mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende voerstrategieën (winterperiode) voor jouw bedrijf. Daarbij gaat het in de eerste plaats om gezonde, probleemloze en ‘gemakkelijk’ presterende koeien, maar ook grip op voerkosten en efficiëntie voor de kasstroom zijn van groot belang. Deze training is bedoeld voor veehouders die nadenken over het voeren en de voeding van hun melkgevende koeien. Welke voerstrategie kies ik, wat zijn de aandachtspunten/risico’s en op welke wijze houd ik grip op de resultaten? Voor meer info ga je naar de training Voeding- Lactatie  

Training Graslandmanagement Cursusduur: 3 dagen
Bestemd voor melkveehouders en mensen die geïnteresseerd zijn in nieuwe beweidingssystemen. In de training Graslandmanagement wordt ingegaan op de verschillende vormen van beweiden, het bepalen van de perceelgrootte en de invloeden op grasopname. Na afloop van de training hebben de deelnemers een uitgebreide kennis van hun graslandmanagement op de verschillende beweidingssystemen, voederwinning en het opstellen van een bemestingadvies. Deze training is bestemd voor melkveehouders, adviseurs en iedereen die meer wil weten over de achtergronden en toepasbaarheid van nieuwe beweidingssystemen. Voor meer info ga je naar de training  Graslandmanagement    

Training Uiergezondheid Cursusduur: 1 dag
Bestemd voor melkveehouders en voor mensen die veel met koeien werken. In de training Uiergezondheid wordt één van de meest voorkomende aandoeningen in de melkveehouderij behandeld: (sub)klinische mastitis. Het is van groot belang de risico’s van uiergezondheid goed in beeld te hebben en voor een uitgekiende preventieve aanpak en doelgerichte behandelprotocollen te kiezen. Bovendien draagt een goede uiergezondheid bij aan de levensduur van de koe. Deze training is bedoeld voor de (jonge) veehouder die een gezonde, hoogproductieve en efficiënte veestapel voor ogen heeft en op zoek is naar de risicofactoren op zijn bedrijf die uiergezondheid in gevaar brengen. Voor meer info ga je naar de training Uiergezondheid  

Training Veeverloskunde Cursusduur: 1 dag
Bestemd voor melkveehouders. De geboorte van een kalfje is prachtig en dat gaat lang niet altijd vanzelf. Elke geboorte is anders en soms is hulp noodzakelijk. Wanneer gaat u een koe helpen die aan het bevallen is? En hoe gaat u dat doen? Tijdens deze training Veeverloskunde leert u de verschijnselen van de naderende geboorte herkennen, welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen, de verschillende liggingen, welke hulpmiddelen u kunt gebruiken en het goed verzorgen van een koe en kalf na de geboorte. Ook wordt er aandacht besteed aan eventuele complicaties na de geboorte bij koe en kalf. Deze training is bestemd voor melkveehouders, zodat zij een normale verlossing bij een koe kunnen doen en tevens kunnen beoordelen of de hulp van een dierenarts nodig is. Voor meer info ga je naar de training  Veeverloskunde               

Training Uiergezondheid analyse Cursusduur: 1 dag 
Bestemd voor: melkveehouders en medewerkers werkzaam in de melkveehouderij. Uierontsteking is één van de meest voorkomende aandoeningen in de melkveehouderij. Focus en aandacht op/voor dit probleem is van essentieel belang voor een gezonde en efficiënte veestapel. In de training Uiergezondheid analyse wordt op een praktijkbedrijf een analyse uitgevoerd rond het onderwerp uiergezondheid. De training is bedoeld voor de veehouder ,die een gezonde en hoogproductieve veestapel voor ogen heeft en streeft naar een optimale uiergezondheid op zijn bedrijf. Deze training is bestemd voor veehouders en medewerkers werkzaam in de melkveehouderij zodat je meer kennis en inzicht in de problematiek rond uiergezondheid kunt krijgen. Voor meer info ga je naar de training  Uiergezondheid analyse  

 

Aanmeldprocedure training Melkveehouderij 
  • Ga direct naar http://www.dairytrainingcentre.com
  • Op de homepage staat bij "Binnenkort van start" het trainingsoverzicht van 2017.
  • Kies hieruit een training van jouw keuze en klik op de link.
  • Schrijf je vervolgens in via de groene button: "Direct inschrijven".
  • Geef bij je inschrijving aan, dat je een relatie/ medewerker van AB Brabant bent door het juiste hokje aan te vinken.

AB Brabant = korting krijgen

Als opleidingspartner van DTC mag AB Brabant de trainingen met korting aanbieden. Leden van AB Brabant ontvangen 5% korting op een training voor ondernemers. Eigen medewerkers ontvangen 10% korting op een medewerkerstraining. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je op het inschrijfformulier aan te geven dat je een relatie bent van AB Brabant. Op die manier kan een correcte afhandeling van de financiële administratie plaatsvinden. Alvast bedankt!