Vacatures in de tuinbouw

In de tuinbouwsector heb je verschillende teeltvormen en diverse vacatures. In de vollegrondstuinbouw worden tuinbouwgewassen in de buitenlucht geteeld, zoals groenten en snijbloemen. Andere buitenteelten zijn: de fruitteelt, boomteelt en bloembollenteelt. Sommige groenten, zoals koolsoorten, worden door akkerbouwers geteeld. Dit wordt de 'grove groententeelt' genoemd. Daarnaast hebben we bij AB Brabant vacatures in de glastuinbouw.
Dit is tuinbouw dat plaatsvindt in kassen, waarbij een kunstmatige voedingsbodem wordt gebruikt en klimaatbeheersing wordt toegepast. AB Brabant werkt nauw samen met bedrijven uit de tuinbouwsector en ontvangt regelmatig vacatures.

Glastuinbouw

In de glastuinbouw wordt onder glas geteeld, met behulp van klimaatbeheersing. Hiermee wordt de temperatuur, luchtvochtigheid, CO2-gehalte, lichthoeveelheid en de bestrijding van plantenziekten en plagen gereguleerd. Het gaat bij glastuinbouw vaak om de teelt van groenten, snijbloemen en potplanten. In de glastuinbouw worden plantenziekten en plagen steeds vaker biologisch bestreden. De werkzaamheden in de glastuinbouw gaan het hele jaar door. Voor meer info en vacatures: glastuinbouw

Fruitteelt

Fruitteelt is de tak van tuinbouw die zich bezighoudt met het telen van fruit, waaronder appels, peren, kersen en pruimen. Van elk soort fruit zijn er bovendien een aantal rassen. De fruitteelt is verbonden met het fruitseizoen. Dit begint elk jaar in mei en eindigt in september. Voor meer info en vacatures: fruitteelt

Bekijk in de rechterkolom op deze pagina: onze actuele vacatures in de tuinbouw!