Waarborging van de continuïteit van uw bedrijf

Als agrarisch ondernemer telt voor u maar één ding: de continuïteit van uw bedrijf. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wilt u zo snel mogelijk de juiste vervanging. AB Brabant zorgt dat dit goed geregeld wordt. Met de inzet van een bedrijfsverzorger, die de werkzaamheden naadloos kan overnemen.

Onze bedrijfsverzorgers zijn bij ons in vaste dienst en worden bij verschillende opdrachtgevers voor korte of langere tijd in gezet. Het zijn onze vakkrachten, die ervoor zorgen dat uw bedrijf door kan blijven draaien. De continuïteit van uw bedrijf wordt hiermee gewaarborgd. Samen met de bedrijfsverzorgers zorgen wij ervoor dat alles goed geregeld is. Hier kunt u op vertrouwen.

Lidmaatschap
Als agrarisch ondernemer kunt u bij AB Brabant een lidmaatschap afsluiten. Dit biedt vele voordelen.
Als lid van AB Brabant kunt u altijd een beroep doen op onze bedrijfsverzorging. Dit houdt in dat een ervaren bedrijfsverzorger op uw bedrijf alle dagelijkse werkzaamheden kan overnemen ten tijde van ziekte of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. U kunt ook een vrije aanvraag doen, wanneer u tijdelijk extra hulp nodig heeft. Ook is het mogelijk om een ervaren bedrijfsverzorger aan te vragen voor de vakantieperiode.  Wilt u meer informatie over onze lidmaatschappen, dan kunt u dit verder nalezen op de pagina "Doe de AB Check". 

Reductieregeling
Als persoonsgebonden lid  kunt u een beroep doen op onze reductieregeling. U heeft dan recht op vervangende arbeid tegen een gereduceerd tarief. U bepaalt zelf de hoogte van de premie aan de hand van een aantal keuzemogelijkheden. Het lidmaatschap van AB Brabant is toegespitst op uw bedrijfssituatie. Dit is afhankelijk van het aantal vaste medewerkers die bij u in dienst zijn en of bijvoorbeeld ook uw partner, zoon of dochter bij u op het bedrijf werkzaam zijn.