Praktijkmanagement

Wordt u als agrarisch ondernemer geconfronteerd met tegenvallende technische bedrijfsresultaten? Of is uw bedrijf uitgebreid en mist u nu structuur in de werkzaamheden? Dan kan AB Brabant u verder helpen door een praktijkmanager op uw bedrijf in te zetten.

Praktijkmanager

Onze praktijkmanagers zijn zeer ervaren bedrijfsverzorgers. Zij hebben jarenlang gewerkt op een melkveebedrijf of varkensbedrijf.  Met hun kennis en ervaring zijn ze goed in staat om een bijdrage te leveren aan de oplossing op uw bedrijf. Om hier invulling aan te geven, zal de praktijkmanager mee de stal in gaan om samen de situatie in kaart te brengen. Werkende weg leert de praktijkmanager de bedrijfssituatie kennen, zodat hij in staat om een advies uit te brengen dat past bij uw bedrijf. Dus geen eindeloze rapporten, maar een praktijkadvies op maat!

 Vormen van praktijkmanagement

  • Ondersteuning management
  • Advisering arbeidsorganisatie
  • Advisering bedrijfsvoering
  • Inwerken nieuwe medewerkers
  • Tijdelijke vervanging bedrijfsleider 

Onze praktijkmanager gaat mee de stal in en maakt op basis van de praktijksituatie een Plan van Aanpak. Op basis van dit plan van aanpak worden er aanpassingen gedaan die voor uw bedrijf direct resultaat oplevert!
Ook wanneer de praktijkmanager wordt ingezet bij problemen in de arbeidsorganisatie kan dit uw bedrijf flinke resultaten opleveren. Door mee te werken en de processen goed in kaart te brengen, komt er weer structuur in de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Na overleg met de agrarisch ondernemer zullen de benodigde aanpassingen worden doorgevoerd.

Wanneer blijkt dat er voor de uitvoering van de werkzaamheden meer personeel nodig is, kan de praktijkmanager u werk uit handen nemen door dit personeelslid in te werken en te begeleiden, als u dat wilt.  Mocht u op zoek zijn naar een bedrijfsleider, dan kan onze praktijkmanager tijdelijk deze functie op zich nemen. Kortom, onze praktijkmanager is uw rechterhand en samen zorgen we voor de juiste oplossing!

Voordelen praktijkmanagement

  • Hands-on aanpak
  • Schakel tussen advies en uitvoering
  • Kennis en ervaring in de praktijk
  • Scherp tarief voor bedrijfsadvies
  • Advies op maat passend bij uw bedrijf

Onze praktijkmanager zal in de praktijk meekijken of het advies ook goed wordt nageleefd en het resultaat oplevert. Uw resultaat is ook ons resultaat! Samen staan we sterk in agrarisch werk. 

Meer info

Bent u geïnteresseerd in de aanpak van praktijkmanagement? Neemt u dan contact op met Ada van de Kolk van Verenigingsdiensten, tel. (0411) 612080 of stuur een e-mail naar planning@abbrabant.nl en u wordt teruggebeld.