Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als ondernemer bent u er hoe dan ook bij gebaat een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. AB Brabant stelt de arbeidsomstandigheden op uw bedrijf voor het voetlicht met een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie. Onze ervaren coach geeft hierbij praktische tips en adviezen!

Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers met personeel. Maar dat neemt niet weg dat u als ondernemer zélf verantwoordelijk bent en blijft voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf. Een RI&E en de expertise van de veiligheidscoach van AB Brabant zijn daarbij belangrijke toegevoegde waarden!

De veiligheidscoach van AB Brabant neemt bij een RI&E samen met u een lijst met aandachtspunten door en beoordeelt uitgebreid de veiligheid en arbeidsomstandigheden op uw bedrijf. Uit de praktijk blijken er vaak kleineverbeterpunten te zijn die grote gevolgen kunnen hebben wanneer hier niets aan wordt gedaan. Veel voorkomende aandachtspunten zijn bijvoorbeeld onbeveiligde ventilatoren en het ontbreken van een railing op plaatsen waar valgevaar bestaat.

Voor meer informatie kunt u onze folder bekijken: RI&E  of een mail sturen naar planning@abbrabant.nl voor de aanvraag van een papieren versie van onze folder.