AB Check

Met een lidmaatschap van AB Brabant krijgt u altijd de juiste vervanging, wanneer u of uw medewerker ziek of tijdelijk arbeidsongeschikt wordt. Hiermee garanderen wij de arbeidscontinuïteit op uw bedrijf. Vaak is het lidmaatschap al jaren geleden afgesloten. Ondertussen kunnen er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de grootte of de personeelssamenstelling van uw bedrijf. Als uw bedrijf verandert, verandert het lidmaatschap mee. Om te bepalen welk lidmaatschap het beste bij uw huidige bedrijfssituatie past, kunt u de AB Check doen.

De AB Check is een checklist, waarbij u aan de hand van een aantal vragen inzicht krijgt in de verschillende vormen van lidmaatschap en advies krijgt over welk lidmaatschap het beste bij uw huidige bedrijfssituatie past. Maak vrijblijvend een afspraak met uw contactpersoon van AB Brabant om de AB Check samen in te vullen. U kunt ook onze afdeling Planning bellen voor het maken van een afspraak. Dit kan tijdens kantooruren T. (0411) 61 20 80 of mail planning@abbrabant.nl 

Welk lidmaatschap past bij u?

AB Brabant biedt verschillende lidmaatschappen aan. De keuze voor het lidmaatschap hangt af van het aantal medewerkers dat u in dienst heeft en of uw partner, zoon of dochter meewerkt op het bedrijf. Gezien de ontwikkelingen in de agrarische sector kan het zijn dat uw bedrijfssituatie is gewijzigd. Stel dat uw bedrijf de laatste drie jaar is gegroeid en u toen twee vaste medewerkers in dienst heeft genomen. Is het lidmaatschap dat u eerder heeft afgesloten, nog steeds afdoende wanneer één van uw nieuwe medewerkers uitvalt?

Lidmaatschappen toegelicht

Het A-lidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap op naam van de ondernemer. Wanneer de ondernemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, zorgt AB Brabant meteen voor een goede vervanger, die de werkzaamheden op het bedrijf zonder problemen kan overnemen. 

Het B-lidmaatschap is het 2e lidmaatschap voor iedereen die meewerkt op uw bedrijf, maar geen medewerker is. Bijvoorbeeld uw partner, zoon of dochter. Wanneer één van hen ziek wordt, komt er direct een vervanger die de werkzaamheden kan over nemen.

P-deelnemer is een lidmaatschap op naam van uw medewerker. Wanneer uw medewerker ziek wordt, krijgt u meteen een vervanger die de werkzaamheden over kan nemen.

Het bedrijfslidmaatschap is een nieuw lidmaatschap dat goed past bij de huidige ontwikkelingen in de agrarische sector, waarbij agrarische bedrijven uitbreiden in omvang en personeel. Het bedrijfslidmaatschap is bestemd voor bedrijven met meer dan drie medewerkers in dienst. Het lidmaatschap staat op naam van de onderneming en geldt voor uw voltallige personeel. Wie er dan ook mocht uitvallen - uw bedrijfsleider, uw meewerkend voorman of uw productiemedewerker - u kunt altijd een beroep doen op AB Brabant. Wij zorgen direct voor de juiste vervanging!