Tarievenkaart

AB Brabant werkt met standaard tarieven voor verenigingsdiensten. Deze tarieven staan op onze tarievenkaart. Voor 2017 heeft AB Brabant een nieuwe tarievenkaart opgesteld. De contributie is ten opzichte van 2016 niet gewijzigd. Wij zijn er tevens in geslaagd om de reductieregeling en de tarieven voor ziektehulp, vrije aanvraag en vakantiehulp gelijk te houden aan de tarieven van 2016. Voor klauwverzorging en praktijkmanagement hebben wij wel een kleine tariefsaanpassing moeten doorvoeren.

Bovendien vragen wij uw aandacht voor een aantal wijzigingen rondom onze dienstverlening. 

  • Bij de presentatie van tarievenkaart 2017 voor de verenigingsdiensten is gecommuniceerd dat per werkbeurt minimaal 3 uur in rekening gebracht gaat worden, waar dit voorheen 2 uur was. De werkbeurten van minimaal 3 uur zijn met ingang van week 1 in 2017 ingevoerd. De  invoering van deze werkwijze heeft tot een aantal reacties van zowel onze leden als medewerkers geleid. Bij een aantal leden blijkt het in de praktijk erg lastig om werkbeurten van 3 uur te maken. De reactie en signalen, die zowel door onze leden als onze medewerkers zijn afgegeven, hebben ertoe geleid dat de regel voor werkbeurten van minimaal 3 uur met ingang van  week 5 (maandag 30 januari) wordt gewijzigd en dat weer werkbeurten van minimaal 2 uur worden door berekend. 

  • Als door AB Brabant twee melkbeurten per dag worden verzorgd, kunnen de melkbeurten bij elkaar worden opgeteld en geldt 6 uur.

  • Als 19 dagen onafgebroken achter elkaar een bedrijfsverzorger bij u op uw bedrijf werkzaam is geweest, zal er voor hem/haar een onderbreking plaatsvinden. Bovendien zal er op uw bedrijf een wisseling van bedrijfsverzorger plaatsvinden.
  • Bij ziektehulp willen wij de schoonspuitwerkzaamheden, die door een bedrijfsverzorger worden uitgevoerd, beperken tot maximaal 4 uur per dag. Mogelijk kunt u hier met de planning en verdeling van de werkzaamheden rekening mee houden.

U vindt hier de link naar onze Tarievenkaart 2017

Contact
Mocht u nog vragen hebben over onze tarieven, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verenigingsdiensten T. 0411-612080 (keuze 1) of een mailtje sturen naar planning@abbrabant.nl dan wordt u teruggebeld.