Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

AB Brabant is benaderd door het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Dit loket richt zich samen met beroepsmatige bezoekers (erfbetreders) op preventie, tijdige signalering en het bieden van vroegtijdige hulp wanneer er een situatie is ontstaan van verminderde zorg/ verwaarlozing van landbouwhuisdieren. Het gaat om bedrijfsmatig gehouden runderen, varkens, schapen, geiten en kippen. Dit loket is een initiatief uit de veehouderijsector en is bedoeld om het aantal gevallen van verminderde zorg van landbouwhuisdieren tot een minimum te beperken.

Want juist als hulp op tijd komt, kan verminderde zorg voor dieren nog voorkomen worden. Daarom is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium de signalen te herkennen en actie te ondernemen. Het vertrouwensloket heeft speciale zorg- en begeleidingsteams, die ondernemers kunnen helpen om zaken weer ‘op de rit’ te krijgen, zodat erger kan worden voorkomen.

Verminderde zorg van landbouwhuisdieren is onacceptabel en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Het tijdig signaleren en ondernemen van actie is de verantwoordelijkheid van iedereen. Ook u als agrarisch ondernemer kan zelf iets doen om de verminderde zorg van de veestapel bij collega- agrarische bedrijven tot een minimum te beperken. Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren kan daarbij helpen.

Natuurlijk is het niet gemakkelijk om hier actie op te ondernemen. Toch is het goed om dit wel te doen, want melden = helpen. U kunt het ook eerst bespreekbaar maken met de ondernemer zelf of met partijen om de ondernemer heen, voordat u een melding doet bij het vertrouwensloket. Wellicht komt u samen tot een goede oplossing of kunt u samen met de veehouder om de tafel gaan zitten.

Een melding doen
Dierverwaarlozing is een drama voor de veehouder en voor het vee. Houd vermoedens niet voor u, maar onderneem actie! Het Vertrouwensloket is de aangewezen plek om mogelijke gevallen van verminderde dierzorg/dierverwaarlozing bij landbouwhuisdieren te melden.  U kunt bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren op verschillende manieren een melding doen.

Per post
Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren
Antwoordnummer 3030
8000 WB Zwolle

Per telefoon
M. 06 - 22 43 57 57

Online
Op de website van het vertrouwensloket staat een contactformulier, waarop u de melding kunt doorgeven. Hierbij dient u minimaal uw naam en telefoonnummer door te geven. Naar aanleiding van uw melding /verzoek neemt het vertrouwensloket dan contact met u op. Hier gaat u naar het contactformulier op de website van het loket: contactformulier